r.
Powiat Polkowicki

Apteki

Wydrukuj Wydrukuj

OGŁOSZENIE 

Uprzejmie informujemy, dyżur nocny w dniu 13.02.2016 r. przypadający Aptece „Apteka CORAX”
z siedzibą w Polkowicach przy ulicy Hubala 1B pełnić będzie
Apteka „ZIKO APTEKA” w Polkowicach przy ulicy Chopina 38a,

 

dyżur nocny w dniu 15.02.2016 r. przypadający Aptece „ZIKO APTEKA” z siedzibą
w Polkowicach przy ulicy Chopina 38a pełnić będzie
Apteka „Apteka CORAX” z siedzibą w Polkowicach przy ulicy Hubala 1B.


 

WYKAZ APTEK NA TERENIE POWIATU POLKOWICKIEGO

Pobierz

 

HARMONOGRAM  DYŻURÓW W CHOCIANOWIE  W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

na okres od 5 lipca 2015 r. do 26 czerwca 2016 r.

Pobierz

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW APTEK W POLKOWICACH  - Luty 2016 r.

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW APTEK W POLKOWICACH  - Marzec 2016 r.


 

O G Ł O S Z E N I E

UCHWAŁA NR IX/87/2015 RADY POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu polkowickiego

 

Uprzejmie informujmy, że: 

Godziny pełnienia dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej na terenie miasta Polkowice 

- w dni robocze od godziny 20.00 do godziny 8.00
- w soboty od godziny 20.00 do godziny 10.00
- w niedziele od godziny 18.00 do godziny 8.00
- w święta od godziny 8.00 do godziny 8.00

Godziny pełnienia dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Chocianów

- niedziele i święta od godziny 10.00 do godziny 12.00