r.
Powiat Polkowicki

Apteki

Wydrukuj Wydrukuj

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujmy, że dyżur nocny w dniu :

- 17 stycznia 2015 r. zamiast Apteki „ Aspirynka ” przy ul. Miedzianej 17 w Polkowicach dyżur pełnić będzie Apteka „Awicenna ” przy ul. Browarnej 14 w Polkowicach,

- 12 stycznia 2015 r. zamiast Apteki „Polkowicka” przy ulicy 3 – Maja 16B w Polkowicach dyżur pełnić będzie Apteka „CORAX” przy ulicy Hubala 1B w Polkowicach

- 19 stycznia 2015 r. zamiast Apteki „ CORAX ” przy ulicy Hubala 1B w Polkowicach dyżur pełnić będzie Apteki „Polkowicka” przy ulicy 3 – Maja 16B w Polkowicach

 


WYKAZ APTEK NA TERENIE POWIATU POLKOWICKIEGO

Pobierz

 

HARMONOGRAM  DYŻURÓW W CHOCIANOWIE  W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

na okres od 1 stycznia 2015 r. do 28 czerwca 2015 r.

Pobierz

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW APTEK W POLKOWICACH  - Styczeń 2015 r.
Pobierz
 
HARMONOGRAM DYŻURÓW APTEK W POLKOWICACH  - Luty 2015 r.
Pobierz
 
HARMONOGRAM DYŻURÓW APTEK W POLKOWICACH  - Marzec 2015 r.
Pobierz

 

O G Ł O S Z E N I E

UCHWAŁA NR III/30/2014 RADY POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu polkowickiego

UCHWAŁA NR XXXII/243/2014 RADY POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu polkowickiego

 

UCHWAŁA NR XXVI/210/2013 RADY POWIATU POLKOWICKIEGO  z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Polkowickiego

 

Uprzejmie informujmy, że: 

Godziny pełnienia dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej na terenie miasta Polkowice 

- w dni robocze od godziny 20.00 do godziny 8.00
- w soboty od godziny 20.00 do godziny 10.00
- w niedziele od godziny 18.00 do godziny 8.00
- w święta od godziny 8.00 do godziny 8.00

Godziny pełnienia dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Chocianów

- niedziele i święta od godziny 10.00 do godziny 12.00