r.
Powiat Polkowicki

Apteki

Wydrukuj Wydrukuj

 

OGŁOSZENIE
Uprzejmie informujmy,  że:
 
- dyżur nocny w dniu 25.10.2014 r. zamiast Apteki „ Aspirynka ” mieszczącej się w Polkowicach przy ul. Miedzianej 17 pełnić będzie Apteka „ Pharmaland ” ul. Kolejowa 29 w Polkowicach.
 

WYKAZ APTEK NA TERENIE POWIATU POLKOWICKIEGO

Pobierz

 

HARMONOGRAM  DYŻURÓW W CHOCIANOWIE  W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

na okres od 5 października 2014 r. do 28 czerwca 2015 r.

Pobierz

 

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW APTEK W POLKOWICACH  - Październik

Pobierz

HARMONOGRAM DYŻURÓW APTEK W POLKOWICACH  - Listopad
Pobierz

HARMONOGRAM DYŻURÓW APTEK W POLKOWICACH  - Grudzień
Pobierz

 

 

O G Ł O S Z E N I E

UCHWAŁA NR XXXII/243/2014 RADY POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu polkowickiego

 

UCHWAŁA NR XXVI/210/2013 RADY POWIATU POLKOWICKIEGO  z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Polkowickiego

 

Uprzejmie informujmy, że: 

Godziny pełnienia dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej na terenie miasta Polkowice 

- w dni robocze od godziny 20.00 do godziny 8.00
- w soboty od godziny 20.00 do godziny 10.00
- w niedziele od godziny 18.00 do godziny 8.00
- w święta od godziny 8.00 do godziny 8.00

Godziny pełnienia dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Chocianów

- niedziele i święta od godziny 10.00 do godziny 12.00