r.
Powiat Polkowicki

„AKTYWNY SAMORZĄD”

Dodał admin, 26 marca 2015

Powiat Polkowicki po raz kolejny przystąpił do pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, które realizuje program zaprasza osoby niepełnosprawne do ubiegania się o dofinansowanie na likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową czy pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Szczegółowe informacji można uzyskać pod numerem telefonu (76) 729 92 30 lub na stronie www.pcpr.polkowice.pl

Powiatowe wsie coraz piękniejsze

Dodał admin,

Szklarki z gminy Przemków zwycięzcami Konkursu „Na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” rozstrzygniętego wczoraj podczas Sesji Rady Powiatu. Mieszkańcy wyremontowali kompletnie zrujnowany budynek po dawnym sklepie, z przeznaczeniem na świetlice wiejską.

Za zajęcie I miejsca mieszkańcy wsi Szklarki otrzymali 5.000 zł. Tuż za nimi, miejsce na podium zajęli mieszkańcy wsi Sieroszowice z gminy Radwanice. Dla zdobywcy drugiego miejsca powiat przyznał nagrodę w wysokości 4.000 zł. O tysiąc złotych mniej otrzymało sołectwo Dalków z gminy Gaworzyce, które zajęło III miejsce. W sumie do XV edycji powiatowego konkursu zgłosiło się 35 sołectw. Wszystkim laureatom i wyróżnionym Przewodniczący rady i Wicestarosta przekazali czeki pieniężne na łączną kwotę 45 tys. Czytaj dalej »

Rusza kwalifikacja wojskowa w powiecie

Dodał admin, 25 marca 2015

W lutym ruszyła w Polsce trzymiesięczna kwalifikacja wojskowa młodych mężczyzn, która od 5 lat zastąpiła pobór wojskowy. Celem kwalifikacji jest sprawdzenie predyspozycji oraz zdrowia psychicznego i fizycznego pod kątem zdolności do czynnej służby wojskowej.
Wszyscy stawiający się w bieżącym roku do kwalifikacji zostaną z mocy prawa przeniesieni do rezerwy z dniem, w którym orzeczenie komisji lekarskiej o ich zdolności do czynnej służby stanie się ostateczne. Osoby zgłaszające się przed komisję otrzymają dokument potwierdzający uregulowanie stosunku do służby wojskowej. Obowiązkowi stawienia się przed powiatową komisją lekarską podlegają, w tym roku, mężczyźni urodzeni w 1996 roku oraz ci, którzy w poprzednich latach się nie stawiali.

Czytaj dalej »