r.
Powiat Polkowicki

BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE W POWIECIE POLKOWICKIM

Dodał admin, 23 lipca 2014

BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE

W POWIECIE POLKOWICKIM 

Polkowice – 11 sierpnia przy Polkowickim Centrum Zdrowotnym, ul. Kard. B. Kominka 7

Chocianów – 11 sierpnia za Urzędem, koło bazaru, ul. Ratuszowa 10 , 

Przemków – 12 sierpnia przy Ośrodku Zdrowia Cor-Med., ul. Długa 4

Projekt zmian „ janosikowego” nie uwzględnia powiatów i gmin.

Dodał admin, 22 lipca 2014

Projekt  resortu finansów zmiany ustawy tzw.” Janosikowego”, nie zawiera rozwiązań dotyczących powiatów i gmin, obejmując swym działaniem jedynie województwa,  bowiem jest realizacją  wyroku Trybunału Konstytucyjnego  z 4 marca br. System równoważenia dochodów w odniesieniu do powiatów jest analogiczny jak w przypadku województw, co więcej  wysokość stawki zapłaconego „janosikowego” w przypadku powiatów jest nawet wyższa niż w przypadkach województw-podkreśla Marek Tramś, starosta polkowicki, prezes ZPP. Powiaty ziemskie od trzech lat sygnalizują Ministerstwu Finansów konieczność zmiany przepisów.

Czytaj dalej »

Dobra zabawa po łemkowsku w Michałowie.

Dodał admin, 21 lipca 2014

W tym roku, w pierwszy weekend sierpnia , po raz 34 odbywać się będzie Watra na Obczyźnie. Watra znaczy ogień przy,  którym zasiadały kiedyś pokolenia Łemków, śpiewając i rozmawiając w swoim ojczystym języku. Dziś Watra ma zupełnie inny wymiar i znaczenie.
Na  dwa dni  do powiatu polkowickiego zjadą się goście z wielu zakątków Europy:  Polski, Słowacji, Ukrainy, Chorwacji i innych krajów.  Dzięki Stowarzyszeniu  Łemków "Łemkowska Watra " jest jedną z największych międzynarodowych i  artystycznych imprez kulturalnych w powiecie.