r.
Powiat Polkowicki

W poszukiwaniu tożsamości

Dodał Slawek, 31 października 2014

Starosta Polkowicki Marek Tramś zaprasza 4 listopada br. do Zespołu Szkół w Polkowicach na konferencję “W poszukiwaniu tożsamości”. Konferencja jest istotnym elementem realizowanego na terenie Dolnego Śląska projektu „Tożsamość Dolnoślązaków – unia wielu kultur”, zainicjowanego przez Radosława Mołonia Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego. Powiat Polkowicki jest gospodarzem konferencji, a jej organizacja odbywa się wspólnie z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Legnicy. Adresatami konferencji są dyrektorzy i nauczyciele szkół powiatu polkowickiego oraz wszystkie osoby, organizacje i instytucje zainteresowane regionalizmem. Cele konferencji związane są z pogłębianiem świadomości własnej tożsamości – dostrzeganiem wartości wielokulturowości, która charakteryzuje zarówno Dolny Śląsk, jak i nasz powiat i stanowi o ich wyjątkowości.

Czytaj dalej »

Ostatnia sesja rady powiatu za nami

Dodał admin, 30 października 2014

Rada Powiatu już po raz ostatni w swoim składzie pochyliła się nad uchwałami powiatu polkowickiego. Podczas wczorajszej sesji radni podjęli  uchwałę m.in. o „Programie współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi” i przyjęli raport z realizacji „Programu ochrony środowiska dla powiatu na lata 2012-2015”. Radni powiatowi podczas głosowania byli jednogłośni, nie zgłoszono żadnej interpelacji.

Miłą niespodzianką okazała się obecność na sesji Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie Pana ppłk Piotra Mielniczuka, który w imieniu Ministra Obrony Narodowej wręczył Staroście Polkowickiemu Panu Markowi Tramś Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Honorową Odznakę za zasługi dla WKU.

Innowacyjny Powiat Polkowicki

Dodał admin, 29 października 2014

W Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja podsumowująca wyniki konkursu „Innowacyjny Samorząd”. Nagrodę główną w kategorii „Profilaktyka i promocja zdrowia” –otrzymał powiat polkowicki za „Zapewnienie nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych wszystkim mieszkańcom powiatu polkowickiego w zakresie świadczenia ambulatoryjnych usług chirurgicznych całodobowo w soboty, w dni wolne od pracy oraz w dni powszednie w porze nocnej” -nagrodę odebrał Starosta Polkowicki, Marek Tramś. Dodatkowo Powiat Polkowicki wyróżniony został specjalną nagrodą Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za projekt: „Poszerzenie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej poprzez system praktyk, staży i kursów”.

Czytaj dalej »