r.
Powiat Polkowicki

Głosowanie wciąż trwa!

Dodał admin, 26 stycznia 2015

Tylko do 31 stycznia można głosować na budynek Starostwa, który bierze udział w niemieckim konkursie architektonicznym: „Heinze ArchitektenAWARD 2015”.

 Jury przy wyborze obiektu kierować się będzie min. nawiązaniem do istniejącej architektury i krajobrazu, współtworzeniem harmonijnej przestrzeni publicznej.  W konkursie dodatkowo  przyznawana jest nagroda publiczności. Poniżej link z możliwością głosowania na obiekt starostwa: http://www.heinze.de/architekturobjekt/starostwo-powiatowe-w-polkowicach/12575652

Po prawej stronie w górnym rogu jest pięć gwiazdek z napisem: „Objekt bewerten”, tu należy  „kliknąć”, aby zagłosować

Z Norwegii do Polkowic

Dodał admin, 23 stycznia 2015

Delegacja z Norwegii gościła w Starostwie Powiatowym w Polkowicach. Wizyta związana była z realizowanym przez Powiat Polkowicki programem zdrowotnym poświęconym chorobom płuc, który jest finansowany z tak zwanych funduszy norweskich.

Podczas spotkania Starosta Polkowicki Marek Tramś  przedstawił ogólne założenia organizacji opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu oraz projekt do programu „Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim”. Program rozpocznie się  15 lutego br. i swoim zasięgiem obejmie około 20 tysięcy osób. Całość ma kosztować ponad 3 miliony złotych.
Delegacja norweska zapoznała się też z realizacją poprzednich projektów zdrowotnych zrealizowanych w powiecie polkowickim.

Promocja za unijne pieniądze

Dodał admin, 19 stycznia 2015

Powiat Polkowicki zakończył realizację 5 projektów z udziałem środków unijnych dla Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie. Wszystkie projekty dotyczyły poszerzenia oferty usług edukacyjnych placówki. Utworzono dwa nowe place rekreacyjno-sportowe, Edukacyjną Ścieżkę Przyrodniczą na terenach zielonych, doposażono pracownię przyrodniczą. Ostatnim projektem było opracowanie merytoryczne i druk materiałów promocyjno-edukacyjnych Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie oraz osobliwości przyrodniczych Wrzosowej Krainy, której znakomita część terenów leży w Powiecie Polkowickim.
- Materiały promocyjno-edukacyjne będą wykorzystane do prowadzenia zajęć edukacyjnych z wychowankami placówki-podkreśla Monika Urbaniak – Halla dyrektor placówki i dodaje: stanowią one bowiem źródło informacji o osobliwościach przyrodniczych i obszarach chronionych Powiatu Polkowickiego. Wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane w ramach projektów, w tym również wydane niedawno foldery promocyjno-edukacyjne stanowią kontynuację działań proekologicznych powiatu.