r.
Powiat Polkowicki

Komunikat Starosty Polkowickiego

Dodał admin, 25 lipca 2014


BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE W POWIECIE POLKOWICKIM

Dodał admin, 23 lipca 2014

BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE

W POWIECIE POLKOWICKIM 

Polkowice – 11 sierpnia przy Polkowickim Centrum Zdrowotnym, ul. Kard. B. Kominka 7

Chocianów – 11 sierpnia za Urzędem, koło bazaru, ul. Ratuszowa 10 , 

Przemków – 12 sierpnia przy Ośrodku Zdrowia Cor-Med., ul. Długa 4

Projekt zmian „ janosikowego” nie uwzględnia powiatów i gmin.

Dodał admin, 22 lipca 2014

Projekt  resortu finansów zmiany ustawy tzw.” Janosikowego”, nie zawiera rozwiązań dotyczących powiatów i gmin, obejmując swym działaniem jedynie województwa,  bowiem jest realizacją  wyroku Trybunału Konstytucyjnego  z 4 marca br. System równoważenia dochodów w odniesieniu do powiatów jest analogiczny jak w przypadku województw, co więcej  wysokość stawki zapłaconego „janosikowego” w przypadku powiatów jest nawet wyższa niż w przypadkach województw-podkreśla Marek Tramś, starosta polkowicki, prezes ZPP. Powiaty ziemskie od trzech lat sygnalizują Ministerstwu Finansów konieczność zmiany przepisów.

Czytaj dalej »