r.
Powiat Polkowicki

Ostatnia sesja rady powiatu za nami

Dodał admin, 30 października 2014

Rada Powiatu już po raz ostatni w swoim składzie pochyliła się nad uchwałami powiatu polkowickiego. Podczas wczorajszej sesji radni podjęli  uchwałę m.in. o „Programie współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi” i przyjęli raport z realizacji „Programu ochrony środowiska dla powiatu na lata 2012-2015”. Radni powiatowi podczas głosowania byli jednogłośni, nie zgłoszono żadnej interpelacji.

Miłą niespodzianką okazała się obecność na sesji Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie Pana ppłk Piotra Mielniczuka, który w imieniu Ministra Obrony Narodowej wręczył Staroście Polkowickiemu Panu Markowi Tramś Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Honorową Odznakę za zasługi dla WKU.

Innowacyjny Powiat Polkowicki

Dodał admin, 29 października 2014

W Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja podsumowująca wyniki konkursu „Innowacyjny Samorząd”. Nagrodę główną w kategorii „Profilaktyka i promocja zdrowia” –otrzymał powiat polkowicki za „Zapewnienie nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych wszystkim mieszkańcom powiatu polkowickiego w zakresie świadczenia ambulatoryjnych usług chirurgicznych całodobowo w soboty, w dni wolne od pracy oraz w dni powszednie w porze nocnej” -nagrodę odebrał Starosta Polkowicki, Marek Tramś. Dodatkowo Powiat Polkowicki wyróżniony został specjalną nagrodą Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za projekt: „Poszerzenie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej poprzez system praktyk, staży i kursów”.

Czytaj dalej »

Podsumowanie konkursu Związku Powiatów Polskich „Innowacyjny Samorząd”

Dodał admin, 24 października 2014

Już 27 października w Sejmie zostanie rozstrzygnięty konkurs Związku Powiatów Polskich "Innowacyjny Samorząd”. -Ma on na celu wyróżnienie i uhonorowanie tych samorządów, które starają się swoimi działaniami nie tylko wykonać obowiązki, ale także zrobić coś więcej dla swojej lokalnej wspólnoty-podkreśla Marek Tramś Prezes Zarządu ZPP i pomysłodawca tego konkursu. Jako Prezes ZPP często odwiedzam liczne gminy, powiaty i wiem jak wiele dzieje się w naszej samorządowej Polsce. Bilans dorobku polskiej samorządności jest pozytywny i naprawdę godny uznania. Świadczą o tym tysiące kilometrów wybudowanych dróg, przedsięwzięcia służące ochronie środowiska, nowoczesne obiekty sportowe i rekreacyjne. Z satysfakcją obserwuję również, że ludzie szybko zaczęli uczyć się bycia gospodarzami na własnym terenie.  Cieszy rosnąca z każdym rokiem liczba osób, które chcą pracować dla dobra swoich „małych ojczyzn”- dodaje Marek Tramś, prezes ZPP.

Konkurs został objęty patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Microsoft Poland. Niezależne grono ekspertów Kapituły Konkursu pod przewodnictwem prof. Jerzego Stępnia oceniało zgłoszone projekty.